Ekonomické služby

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

 • evidence příjmů a výdajů (peněžní deník)
 • evidence pohledávek a závazků
 • evidence dlouhodobého majetku
 • zpracování přiznání k DPH vč. kontrolního a souhrnného hlášení
 • zpracování přiznání k daním z příjmu vč. provedení roční uzávěrky

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

 • vytvoření účtového rozvrhu dle charakteru klienta
 • vedení účetního deníku
 • hlavní kniha
 • vedení pokladních knih
 • evidence pohledávek a závazků
 • evidence dlouhodobého majetku
 • zpracování přiznání k DPH vč. kontrolního a souhrnného hlášení
 • provádění měsíčních a ročních uzávěrek vč. převodů do reportů vytvořených dle požadavků klientů
 • zpracování přiznání k daním z příjmu vč. příloh (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha vč. cash flow) a výroční zprávy

Mzdy a personalistika

 • zpracování personální agendy
 • zpracování mezd
 • vypracování pracovních smluv nebo dohod
 • pracovní lístky s automatickým výpočtem hodin pro všechny příplatky a s nastavením pracovních dnů a svátků
 • přihlášení/odhlášení klienta i jednotlivých zaměstnanců na správu soc. zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • veškeré vstupní i výstupní údaje můžeme přijímat i odesílat elektronicky (s možností tisku výst. údajů u klienta)

Ostatní služby

 • poradenská činnost (osobně, telefonicky, e-mailem)
 • zpracování vnitropodnikových směrnic
 • elektronické zpracování statistických výkazů týkajících se účetnictví a mezd
 • vystavování klientských faktur
 • provádění všech typů úhrad, příp. vytváření příkazů k úhradě nebo souborů pro import příkazů do bankovních programů
 • pravidelné informování o likviditě firmy v rozsahu dle požadavků klienta
 • zpracování přiznání k ostatním daním (daň silniční, daň z nemovitostí, ...)
 • zastupování klientů při kontrolách a komunikaci s institucemi (FÚ, správy soc. zabezpečení, zdr. pojišťovny, banky, ...)
 • veškeré výstupní údaje nabízíme tištěné nebo v elektronické podobě, a to v českém i v německém jazyce

Ceny našich služeb Vám rádi sdělíme osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou.

 

 

Ekonomické služby

Poskytujeme kompletní služby v oblasti účetnictví, daňové
evidence, personalistiky a mezd pro podnikatele, od drobných
živnostníků až po větší společnosti, i pro neziskové organizace.
Všem klientům nabízíme individuální přístup k jejich požadavkům
a potřebám.

další informace